תמונות

פרי בימים יפים יותר. שעריים מרוסקת (רולנדי ברנשטיין)