תמונות

יו"ר הדירקטוריון יעקב לירז, החליף מנכ"ל (ברני ארדוב, ווא