תמונות

ציון ברוך ואסי ישראלוף, מאי 2016 צילום: צ'ינו פפראצי