תמונות

אירוע עצמאות קנדה ישראלף מאי 2016 צילום: פזית חופי