תמונות

מטופלת תקפה אחות צילום: המחלקה לדוברות ויח"צ, המרכז הרפואי אסף הרופא