תמונות

נמצא בכושר משחק. פריצה קרוב לבכורה בפ"ת (אלן שיבר)