תמונות

לעומת זאת, הקבוצה שלו באופרה אחרת (אלן שיבר)