תמונות

Lloyd and Joel, Stockbridge, MA, 2002 צילום: Sage Sohier 2014