תמונות

נבויסה מרינקוביץ'. יתרון מספרי להפועל חיפה