תמונות

גיא לוי, יישאר לפחות עוד מחזור אחד (אלן שיבר)