תמונות

"שחקנים טובים משתלבים מהר". לוי על ורמוט (יוסי שקל)