תמונות

יחגגו עוד אליפות? אורי אלון ודני פרנקו (אלן שיבר)