תמונות

ניצל את היכולת החלשה של המתחרים. דראווין (gettyimages)