תמונות

פנינית שרת אזולאי, רחצה, ג (29) צילום: איתי בנית