תמונות

עם הכושר שלו, קצת קשה לעצור את הרצף (gettyimages)