תמונות

משה סיני. סירב להצעתו של טביב (גיא בן זיו)