תמונות

מרק טופלסקי חדש, מדרגות מרכז גובה צילום: עוזי פורת