תמונות

ליאת בלזר חדש, פינת אוכל גובה צילום: הגר דופלט