תמונות

הפגנה מול פטין צילום: הבית הפתוח בירושלים לגאווה ולסובלנות