תמונות

הנאמנים יבקשו לאשר את הצעת ניסנוב. עו"ד ירקוני