תמונות

השחקנים שלו לא הרשימו, אבל העבירו את ההכרעה הביתה