תמונות

רוג'רי בעקבות רומיניגה, קודם כל הגנה (gettyimages)