תמונות

יחגגו גם בליגה? ווילשר וראמזי (GETTYIMAGES)