תמונות

מאמינים אחד בשני, ואן חאל ודפאיי (gettyimages)