תמונות

מבזק בחירות עם יעקב אילון - תכנית הבוקר 05.11