תמונות

בלאט ומצ´באן מרוצים. יגיעו לפיינל-פור (יניב גונן)