תמונות

בכר בחר לתת למליקסון מנוחה (צילום: אלן שיבר)