תמונות

שרית קרפ חדש, סלון ספה גובה צילום: גלעד רדט