תמונות

ברזיל תחכה להחלמה שלו. בכל זאת, בשנה הבאה יש קופה