תמונות

עדיין לא ברור אם יפתח. ברדה (צילום: אלן שיבר)