תמונות

הכפר שתושביו ישרדו את השואה ב 2012 צילום: .telegraph