תמונות

פזיות ואלמוג רך (מניפתית שיחית). Vitalii Sokol, רוסיה