תמונות

מגיע לעיר היין. רייט במדי טורוב זגורלץ (gettyimages)