תמונות

אבל היו רגעי חרדה. תפיסה ביזארית של ג'רמיין קירס העניקה לסיטאל צ'א