תמונות

היו יכולים לסגור את הקרב על המקום השלישי. שאלקה והונטלאר (GETTYIMA