תמונות

אלוף ישראל מלקמו ג'מבר. הצליח להתגבר על התנאים