תמונות

הוא עוד יצטער על ההחטאה? בייל (gettyimages)