תמונות

יערוך הרבה שינויים בהרכב. ארבלדזה (צילום: אלן שיבר)