תמונות

מומי זפרן. שני המאמנים צפו בשחקניהם מהיציע