תמונות

פרויקט גמר, ענבל כנפו, וילון גובה צילום: ענבל כנפו