תמונות

"לא רוצה לפגוע בעומס". אלישע לוי (אלן שיבר)