תמונות

בית שרון ויזר, פינת אכול צילום: שי אפשטיין