תמונות

ייארח את הגמר כנראה. האיצטדיון בנתניה (אלן שיבר)