תמונות

כמעט הרסו את מה שבנו עד כה, אבל בסוף עמדו במשימה (יוסי שקל)