תמונות

פריפריה04, גלגלים צהובים במקום סוקל סטנדרטי צילום: שירן כרמל