תמונות

אביטל תמיר סולן להקת בצפר בחימום למאשין הד צילום: 2יח"צ