תמונות

"עולה על כל דמיון". ואלדס ומסי (gettyimages)