תמונות

ארנון רמת השרון, מטבח קיר צילום: גדעון לוין, 181 מעלות