תמונות

חיתוך הבצל מביא את הדיירים לדמעות צילום: מתוך הצילו! אני לא יודע לבשל