תמונות

ופיסארב המאמן החל להבין שהוא נפרד מהיורו (GETTYIMAGES)